Câu chuyện trong phòng thử đồ. Sau đó em họ Karina của tôi tham gia cùng cô ấy và Olivia ở lại đó với tôi, họ cười đùa và tự phục vụ dứa suốt, tôi đã chuẩn bị khoảng năm lít rượu. lần đầu tiên và mười lăm phút sau tôi phải dậy để chuẩn bị thêm, vì họ yêu cầu tôi phục vụ họ một lần nữa, khi tôi đang chuẩn bị, em họ của tôi đã đến gần tôi và nói, bạn nghĩ gì về bạn bè của tôi? Họ rất đẹp, đặc biệt là Olivia, cô ấy là một người đẹp. Thật tốt khi bạn thích chúng, Lalo, bởi vì chúng là khoản thanh toán của bạn. Tôi ngạc nhiên nói, vì tôi không nhớ tại sao anh ấy lại nói với tôi về một khoản thanh toán, bạn có nhớ rằng tôi đã nói với bạn rằng tôi sẽ trả tiền cho bạn để đi cùng tôi với dì của chúng tôi không? – Tôi gật đầu và nhìn cô ấy hơi ngạc nhiên – vì bạn không cho tôi biết bất cứ điều gì về khoản thanh toán.

Câu chuyện trong phòng thử đồ

Câu chuyện trong phòng thử đồ